Skip to main content
Havendijk 6, 4201 XA in Gorinchem | Tel: +31 6 15123923 | info@rivierpsychotherapie.nl

Informatie

Een afspraak afzeggen?

Het kan voorkomen dat u een afspraak moet afzeggen of verzetten. Het is belangrijk om deze 24 uur van tevoren af te zeggen. Afspraken die minder dan 24 van tevoren worden afgezegd zal ik in rekening brengen (€45). Deze rekening kunt u niet indienen bij de zorgverzekering.

Wachttijd?

Op dit moment (juli 2022) is er een aanmeldstop, ik heb geen ruimte om nieuwe cliënten aan te nemen.

Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 zijn alle zorgaanbieders in de specialistische GGZ verplicht een kwaliteitsstatuut aan te bieden. Via deze link kunt u mijn kwaliteitsstatuut inzien. Het kwaliteitsstatuut borgt dat de zorgaanbieder bewerkstelligt dat de juiste hulp, op de juiste plaats en door de juiste zorgprofessional, binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk, wordt geleverd. De zorgaanbieder bevordert daarmee gepaste zorg.

Beroepsverenigingen

Ik ben lid van de volgende beroepsverenigingen:

Lid van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie
Lid van de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten 
Lid van de Vereniging EMDR Nederland

Privacystatement

Per 25 mei 2018 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een privacy statement openbaar te maken. Klik hier om het privacystatement van Rivier, Praktijk voor Psychotherapie te bekijken.

Klacht?

Het kan natuurlijk voorkomen dat u niet tevreden bent over de behandeling of een klacht heeft. Ik vind het prettig als u dit met mij zou bespreken; we kunnen samen kijken of we tot een oplossing kunnen komen.

Mocht dit niet naar uw tevredenheid lukken, kunt u gebruik maken van formele mogelijkheden. Wanneer u vindt dat uw therapeut ernstig tekortschiet in haar professioneel handelen, kunt u op grond van de wet BIG ook een klacht indienen bij het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (070 381 37 00).

Voor hulp bij het indienen van uw klacht kunt u contact opnemen met het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG) in uw regio. Het IKG kan u bijstaan tijdens de tuchtrechtprocedure. Telefoon: 0900 2437070, u wordt doorverbonden met het IKG-bureau in uw regio.

Meer informatie vindt u op de website van Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg. Als psychotherapeut ben ik gebonden aan een beroepscode. Op de website van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) is deze terug te vinden. In de beroepscode is de privacy geregeld en wordt aangegeven dat informatie aan derden uitsluitend met schriftelijke toestemming van de cliënt mag worden doorgegeven.

In geval van nood

Rivier, Praktijk voor Psychotherapie heeft geen 24-uurs bereikbaarheidsdienst. In geval van nood kunt u contact opnemen met uw huisarts en buiten kantoortijden met de huisartsenpost. De huisarts kan u, indien nodig doorsturen naar de crisisdienst van de GGZ.