Skip to main content
Havendijk 6, 4201 XA in Gorinchem | Tel: +31 6 15123923 | info@rivierpsychotherapie.nl

Kosten en vergoedingen

De praktijk heeft geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten. Afhankelijk van welke polis u heeft afgesloten krijgt u de kosten voor psychotherapie vergoed. Wanneer u een restitutiepolis heeft krijgt u hoogst waarschijnlijk alle kosten vergoed. Wanneer u een naturapolis heeft krijgt u 60-80 % van de kosten vergoed, dit is afhankelijk van de zorgverzekeraar. Het blijft altijd belangrijk om vooraf bij uw eigen verzekeraar te checken hoeveel u vergoed krijgt. De praktijk hanteert de tarieven die zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit.

Op de website van de Contractvrije psycholoog kunt u hier meer over lezen, daar is ook een overzicht van verzekeraars te vinden met een schatting van het percentage wat wordt vergoed.

Iedere maand ontvangt u van mij een rekening. U moet deze kosten voldoen aan Rivier, praktijk voor psychotherapie en kunt deze kosten declareren bij uw zorgverzekeraar. Mocht u een zorg in naturapolis hebben dan is het verstandig om vooraf rekening te houden met de oplopende kosten. Ik kan vooraf de behandeling hier samen met u een inschatting van maken.

Houdt u er rekening mee dat uw behandeling met uw eigen risico verrekend kan worden. In 2022 is het door de overheid vastgestelde eigen risico € 385,-. Er wordt geadviseerd om sowieso vooraf uw zorgverzekeraar te raadplegen over de hoogte van de vergoeding.

Neem contact op voor meer informatie.