De praktijk heeft geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten. Afhankelijk van welke polis u heeft afgesloten krijgt u de kosten voor psychotherapie vergoed. Wanneer u een restitutiepolis heeft krijgt u hoogst waarschijnlijk alle kosten vergoed. Wanneer u een naturapolis heeft krijgt u 60-80 % van de kosten vergoed, dit is afhankelijk van de zorgverzekeraar. Het blijft altijd belangrijk om vooraf bij uw eigen verzekeraar te checken hoeveel u vergoed krijgt.  De praktijk hanteert de tarieven die zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit. 
Op de website van de Contractvrije psycholoog kunt u hier meer over lezen, daar is ook een overzicht van verzekeraars te vinden met een schatting van het percentage wat wordt vergoed.

Aan het eind van uw behandeling of na een jaar ontvangt u een rekening. U moet deze kosten voldoen aan Rivier, praktijk voor psychotherapie en kunt deze kosten declareren bij uw zorgverzekeraar. Mocht u een zorg in naturapolis hebben dan is het verstandig om vooraf rekening te houden met de oplopende kosten. Ik kan vooraf de behandeling hier samen met u een inschatting van maken.

Houdt u er rekening mee dat uw behandeling met uw eigen risico verrekend kan worden. In 2019 is het door de overheid vastgestelde eigen risico € 385,-. Er wordt geadviseerd om sowieso vooraf uw zorgverzekeraar te raadplegen over de hoogte van de vergoeding.

Neem contact op voor meer informatie.